Image
Image
Image

E-baza kolektivnih pogodb je nastala v okviru projekta "Za krepitev socialnega dialoga. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada."

ZSSS aktualno

VEČ
Za krepitev socialnega dialoga

VEČ

Uvodna beseda

V Sloveniji imamo precej spletnih strani/portalov na katerih lahko najdemo veljavno zakonodajo. Nekateri izmed njih, s področja urejanja delovnih razmerij, zraven obstoječe zakonodaje nudijo tudi pregled kolektivnih pogodb. Vendar pa nihče ne omogoča primerjave kolektivnih pogodb oz. primerjave pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih posamezna kolektivna pogodba ureja.

In ravno temu je namenjena elektronska baza (e-baza) kolektivnih pogodb. Gre za sistem, ki bo na enem mestu omogočal zbir vseh veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti, hkrati pa bo uporabniku omogočal njihovo medsebojno primerjavo. Tako bo uporabnik lahko na enem mestu, ne da bi iskal in »odpiral« vsako kolektivno pogodbo posebej, ugotovil npr. kolikšna je višina jubilejne nagrade, koliko dodatnih dni letnega dopusta pripada delavcu, ki dela v težjih pogojih dela, kolikšna je višina regresa za letni dopust, kakšne so najnižje osnovne plače, kako je z razporejanjem delovnega časa ipd. Seveda tako v posamični kolektivni pogodbi kot tudi v več kolektivnih pogodbah hkrati.

E-baza tako uporabniku hkrati prikaže različne ureditve posamičnih delovno pravnih institutov (oz. pravic in obveznosti) v kolektivnih pogodbah dejavnosti, s čimer se skrajša čas iskanja, primerjava teh ureditev pa je pregledna in uporabna.

E-baza vsebuje kolektivne pogodbe zasebnega in javnega sektorja. Kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja so predstavljene po vseh institutih normativnega in tarifnega dela, kolektivne pogodbe javnega sektorja pa so v e-bazi predstavljene le z normativnim delom, pravice in obveznosti tarifnega dela pa zaradi specifik plačnega sistema javnega sektorja niso vnesene. Pri slednjih so zato v razdelku »Dokumenti« dodani razni dokumenti, ki se nanašajo na tarifni del. Vsebina e-baze se bo posodabljala skladno z objavljenimi spremembami in dopolnitvami kolektivnih pogodb. V nadaljevanje želimo e-bazo kolektivnih pogodb dejavnosti dopolniti tudi s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami in jo tako narediti še bolj privlačno in uporabno.   

Glede na vsebino in predvsem glede na način kako e-baza deluje in kaj omogoča je več kot očitno, da bo kot takšna v prvi vrsti v pomoč pogajalcem, ki se pogajajo za sklenitev katerekoli kolektivne pogodbe. Seveda pa bo v veliko pomoč tudi delavcem, ki bodo lahko hitro in pregledno pridobili podatek, informacijo glede pravice ali obveznosti iz delovnega razmerja.

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije s postavitvijo in z oblikovanjem e-baze kolektivnih pogodb, predvsem pa z možnostmi, ki jih e-baza ponuja, tako vstopa na polje vse bolj razširjene digitalizacije in zmožnosti, ki jih le-ta ponuja. S tem pa tudi poskušamo prispevati k dvigu digitalne pismenosti.

E-baza kolektivnih pogodb je nastala v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

REGISTRACIJA UPORABNIKA

Če uporabnik še ni uporabljal sistema, se mora najprej registrirati. Uporabnik, ki se želi registrirati, klikne na gumb »PRIJAVA« - zgoraj desno na začetni strani. Sistem ga preusmeri na prijavno okno, registrira pa se prek spletne povezave »Registracija« na prijavnem oknu.

Sistem zahteva vnos zahtevanih podatkov, kot prikazuje slika. Registracija poteka v treh korakih. Po vnosu podatkov in spreje-mu splošnih pogojev uporabe spletnega portala kp-zsss.si, sistem pošlje na vpisan elektronski naslov potrditveno sporočilo s povezavo, preko katere uporabnik potrdi veljavnost vnesenega elektronskega naslo-va. Če v roku nekaj minut obvestila ne vidite v e-pošti, prosimo poglejte pod vsiljeno pošto. Uporabnik pa lahko sistem v polni funkcionalnosti začne uporabljati šele, ko ga potrdi upravljalec informacijskega sistema.

Uporabnik lahko po prijavi in potrjeni registraciji v svojem profilu spreminja nastavitve vnesenih podatkov, ter svoje geslo. Do svojega profila lahko prijavljen uporabnik dostopa preko menija zgoraj desno, s kli-kom na svoje ime. Na istem mestu se lahko tudi odjavi iz sistema:

REGISTRACIJA UPORABNIKA

PRIJAVA UPORABNIKA

PRIJAVA

Prijavljen uporabnik lahko pregleduje celotno besedilo vseh pogodb, ter jih primerja po posameznih področjih ali ključnih besedah.

Že registrirani uporabnik se prijavi s klikom na gumb »PRIJAVA« -    zgoraj desno na začetni strani. Sistem ga preusmeri na pri-javno okno (slika 7), kjer vnese svoj elektronski naslov, ki ga je vnesel ob registraciji, ter geslo. Če je uporabniško ime ali geslo napačno, sistem vrne napako »Napačen vnos pri-javnih podatkov«. Po vnosu pravilnih podatkov sistem omogoči polni dostop e-baze.

 

PRIJAVA UPORABNIKA

Sistem kolektivnih pogodb